FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Ekonomski fakultet Brčko je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dužom od 50 godina. Osnovana je kao Viša ekonomsko-komercijalna škola 1961. godine kao prvi visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije kako u Brčkom tako i u široj regiji.

Danas je Ekonomski fakultet jedna od najvećih i najeminentnija naučno-obrazovnih ustanova u zemlji u području ekonomskih nauka.


Uslovi upisa

U prvu godinu osnovnih akademskih studija na Ekonomskom fakultetu Brčko mogu se upisati kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u cetvorogodišnjem trajanju i koji ostvare odgovarajući uspjeh na klasifikacionom (prijemnom) ispitu.

Svake godine Vlada Republike Srpske, kao osnivač Ekonomskog fakulteta, detaljnije određuje uslove upisa putem javnog konkursa za upis kandidata. Konkursom se određuju:
- Rokovi za upis
- Ukupan broj studenata koji mogu da se upišu u prvu godinu, u statusima studenta čije se školovanje finansira iz Budžeta Republike (budžetski) ili studenta koji samostalno finasiraju svoje studije (samofinansirajući)
- Visina školarine.

Utvrđivanje redoslijeda prijavljenih kandidata za upis na Fakultet obavlja se na osnovu rezultata pokazanih na prijemnom ispitu i opšteg uspjeha postignutog u srednjoj školi.

Pod opštim usjpehom u srednjoj školi podrazumijeva se zbir svih prosječnih ocjena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu pomnožen sa 2,5 (dvazarezpet), zaokruženo na dvije decimale.

Po ovom osnovu kandidat može maksimalno 50 bodova.

Na prijemnom ispitu koji se sastoji iz dva testa, kandidat može da osvoji najviše 50 bodova.

Za detaljnije informacije o organizaciji prijemnog ispita na Fakultetu, posjetite kategoriju Prijemni ispit.