FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Ekonomski fakultet Brčko je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dužom od 50 godina. Osnovana je kao Viša ekonomsko-komercijalna škola 1961. godine kao prvi visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije kako u Brčkom tako i u široj regiji.

Danas je Ekonomski fakultet jedna od najvećih i najeminentnija naučno-obrazovnih ustanova u zemlji u području ekonomskih nauka.


Upisna kvota

Ukupan broj studenata koji mogu da se upišu u prvu godinu studija na Ekonomskom fakultetu Brčko određuje se javnim konkursom, koji raspisuje osnivač - Vlada Republike Srpske.

Istim konkursom se određuju i kvote studentima koji ce studirati u statusu studenta cije se školovanje finansira iz Budžeta Republike (budžetski) ili studenta koji samostalno finasiraju svoje studije (samofinansirajuci).

Ekonomski fakultet Brčko planira u školsku 2017/2018. godinu upisati 80 redovnih studenata (budžet 35 i sufinansiranje 45) i 10 vanrednih studenata koji će studije samostalno finansirati.