FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Ekonomski fakultet Brčkoje obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dužom od 56 godina. Osnovana je kao Viša ekonomsko-komercijalna škola 1961. godine kao prvi visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije kako u Brčkom tako i u široj regiji.

Danas je Ekonomski fakultet jedna od najvećih i najeminentnija naučno-obrazovnih ustanova u zemlji u području ekonomskih nauka.


Dokumenti i drugi akti

Svi neophodni dokumenti i formulari navedeni su u Konkursu za upis ili ćete iste moći preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta. Za prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

Prijava na Konkurs (Prijavu možete dobiti u Studentskoj službi Fakulteta);
Diploma o završenoj srednjoj školi;
Svjedočanstvo I, II, III i IV razreda srednje škole;
Izvod iz matične knjige rođenih;
Uplata 60 KM za naknadu troškova za polaganje prijemnog ispita na žiro-račun Fakulteta (dokaz o uplati dostaviti u Studentsku službu).

Kandidati prilikom prijavljivanja na Konkurs podnose originalna dokumenta.